چشم انداز


موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان در پایان برنامه سوم شرکتی خواهد بود سودده که میانگین تولید محصولات آن در سطح شهرستان و استان ممتاز خواهد بود و این موسسه تلاش خواهد نمود بهره وری و ارزش افزوده آب را معادل نصف میانگین جهانی برساند . موسسه ، تولید کننده ، با کیفیت ترین محصولات در استان خواهد بود.