جزئیات خبر


در گفت و گو با مدیرعامل کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان مطرح شد؛

استفاده بهینه از منابع و ارتقاء سطح تولید، برنامه سال 97 موقوفات سمنان

استفاده بهینه از منابع و ارتقاء سطح تولید، برنامه سال 97 موقوفات سمنان
1397/1/15

حفظ و صیانت از موقوفات حضرت رضا (ع) به نوعی مهم ترین رویکرد آستان قدس رضوی به شمار می رود که این مهم در استان سمنان، بر عهده موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان است.
این موسسه از طریق تثبیت وقفیت و کمک به اجرای نیات واقفان با آبادانی موقوفات در راستای بند هفتم منشور هفتگانه مقام معظم رهبری، تلاش کرده تا با استفاده بهینه از منابع تولید، افزایش راندمان انتقال آب و تأمین نیاز آبی درختان، کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری در منابع تولید و نیروی انسانی و ...، گام هایی برای تحقق این اهداف بردارد.
در گفت و گو با مهندس رضا حقدادی؛ مدیرعامل موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان در یک نگاه به اقدامات سال گذشته و برنامه های سال جاری این موسسه پرداخته ایم.

** در سال زراعی 96-95 چند هکتار به سیستم های نوین آبیاری و چند هکتار با استفاده روش های سنتی آبیاری شده است؟
در سال زراعی 96-95، مساحت 250 هکتار از اراضی باغ زیتون لاسجرد به روش های نوین آبیاری انجام شده است. همچنین عملیات انتقال 4 هزار و 600 متر آب از چاه های شماره 1 ، 2 و 3 در باغ پسته برم که باعث افزایش راندمان انتقال آب شده نیز صورت گرفته است.
علاوه بر این، طی سال گذشته در حوزه تولید، با مشارکت بخش خصوصی در حدود 90 هکتار از اراضی کشاورزی یعنی چاه های شماره 4 ، 5 و 6 از روش های نوین آبیاری استفاده است.


** چه برنامه ای طی سال 1397 برای افزایش میزان تولید در نظرگرفته اید؟
در این راستا برای استفاده بهینه از منابع و نهاد های تولید به ویژه آب، 3 طرح آبیاری در باغ پسته برم و موقوفه شیربند، تغذیه و رعایت اصول زراعی در چاه های کشاورزی و همچنین قرارداد مشارکت در تولید و بهره برداری باغ زیتون لاسجرد را در دست اقدام داریم.


** شاخص ترین اقدامات موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان طی سال گذشته چه مواردی بوده است؟
از جمله شاخص ترین اقدامات موسسه می توان به عقد قرارداد مشارکت و بهره برداری از باغ پسته برم دامغان، اجرایی شدن عملیات تسطیح 150 هکتار از اراضی برم، انجام مقدمات قرارداد مشارکت در تولید شترمرغ و دریافت موافقت اصولی آن، انجام مقدمات بهره برداری و مشارکت از باغ زیتون لاسجرد و ... اشاره کرد.


** اشاره کردید به تسطیح 150 هکتار از اراضی، این اقدام با چه رویکردی انجام شده است؟
موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان با هدف انجام عملیات کشاورزی برای توسعه و نیز تسطیح اراضی موقوفه، در تلاش است تا با به کارگیری روش های نوین، ضمن انجام پژوهش و تحقیقات دانشگاهی، دانش کشاورزی در این زمینه را ارتقاء دهد.
در همین زمینه این موسسه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و با استفاده از تسهیلات دولتی، نسبت به تسطیح 150 هکتار از اراضی موقوفه در روستای برم از توابع شهرستان دامغان اقدام کرده است که با تسطیح اراضی مزبور، علاوه بر این که می توان در آینده ای نزدیک از این اراضی در زمینه های مختلف تولیدات کشاورزی بهره برداری کرد، بلکه برای توسعه کشاورزی در زمینه های مختلف نیز مفید واقع خواهد شد.


** برای افزایش تخصیص اراضی و باغات به سیستم های آبیاری تحت فشار در سال 1397 برنامه ای در نظر گرفته اید؟
با توجه به اقدامات انجام شده در سال 1396، برنامه هایی همچون طراحی و تدوین استفاده از تسهیلات دولتی در سطح 50 هکتار باغ پسته برم، طرح استفاده از تسهیلات آبیاری نوین در 40 هکتار از اراضی چاه شماره 5 و همچنین طراحی و استفاده از تسهیلات آبیاری در روستای موقوفه شیربند به مساحت 10 هکتار را در دستور کار داریم که به امید خدا کلید آن در سال جاری زده خواهد شد.

** این موسسه چند درصد از برنامه استراتژیک خود در سال 1396 را به منصه ظهور رسانده است؟
در برنامه هایی که توسط موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان برنامه ریزی شده، تقریباً حدود 70 درصد به اتمام رسیده و یا در حال تکمیل است و برخی از برنامه ها نیز به دلیل نیاز به اعتبارات دولتی، افزایش هزینه های تولید و مشکلات مربوط به وضعیت کشور و همچنین سیاست های دولت همچون هوشمند کردن چاه ها، در حال تکمیل می باشد
 3-97

نظر شما