گزارش تصویری


بازدید مهندس عطارزاده از اراضی تحت پوشش مؤسسه کشاورزی و موقوفات سمنان

1395/12/15

توضیحات : لینک خبر:
http://www.reorazavi.org/sae/NewsDetailCo/7962.aspx

نظر شما